Cenník účtovníctva

Balík Business Štart
Jednoduché účtovníctvo
Podvojné účtovníctvo
Založenie živnosti, resp. obchodnej spoločnosti (s.r.o.)
49 Eur
259 Eur
vrátane správnych a súdnych poplatkov
max 2 viazané živnosti, neobmedzené množstvo voľných živností
Registrácia DIČ
Registrácia IČ DPH
Registrácia na Sociálnu a Zdravotnú poisťovňu
Konzultácia na nastavenie účtovníctva
30 účtovných zápisov
 
Balík Basic Mzdy    
1 - 10 zamestnancov TPP / 1 zamestnanec
10 Eur
10 Eur
11 - 30 zamestnancov TPP / 1 zamestnanec
8,50 Eur
8,50 Eur
31 - viac TPP / 1 zamestnanec
dohodou
dohodou
Mzdy na dohody 1 - viac / 1 zamestnanec
7 Eur
7 Eur
* Ceny za spracovanie miezd sú vrátane všetkých výkazov    
 
Balíky paušálnych cien        
Balíky paušálnych cien upravujeme po uplynutí 3 mesiacov aktívnej činnosti spoločnosti v záujme čo najpresnejšieho
nastavenia paušálnej mesačnej ceny        
 
Cena podľa položiek    
0 - 30 zápisov         / 1 mesiac  / cena za zápis
0,70 Eur
0,90 Eur
31 - 80 zápisov       / 1 mesiac  / cena za zápis
0,65 Eur
0,85 Eur
81 - 140 zápisov     / 1 mesiac  / cena za zápis
0,63 Eur
0,80 Eur
141 - 190 zápisov   / 1 mesiac  / cena za zápis
0,66 Eur
0,77 Eur
191 - viac zápisov   / 1 mesiac  / cena za zápis
dohodou
dohodou
 
Podanie DPH priznania + KV výkazu
35 Eur
35 Eur
Podanie súhrnného výkazu
15 Eur
15 Eur
Daňové priznanie - miestne dane (Daň z motorových vozidiel)
15 Eur
15 Eur
Daňové priznanie pre daň z príjmu, vrátane účtovnej závierky
35 - 145 Eur
od 249  Eur
Administratívne práce mimo bežných služieb
30 Eur / 1 hod
 
30 Eur / 1 hod