Cenník účtovníctva

     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
     
     
     
 
Balíky paušálnych cien        
Balíky paušálnych cien upravujeme po uplynutí 3 mesiacov aktívnej činnosti spoločnosti v záujme čo najpresnejšieho
nastavenia paušálnej mesačnej ceny. Cena závisí od časovej a legislatívnej náročnosti spracovvávaných dokladov.